Eiendom og eiendomsutvikling

Denne virksomheten foregår i hovedsak gjennom RASMUSSENGRUPPEN AS sitt heleide datterselskap, AVANTOR AS, som har bred erfaring fra å utvikle, eie og/eller drive kontor-, handels- og servicebygg, skoler og boliger.  Spesielt satses det på utvikling av miljøvennlige energiløsninger for byggene.

Pr. 31.12.2016 eier AVANTOR AS (med heleide datterselskap) ca. 231.000 m2 (BTA) utleieareal, og drifter ca. 320.000 m2 utleieareal. Utviklingsporteføljen inkluderer ca. 25.000 m2 næringsareal under produksjon og et regulert utviklingspotensial på ca. 80.000m2 (BRA) i Nydalen. I tillegg kommer to større utviklingstomter i Tønsberg, hvorav en er under utbygging og en er uregulert.

Besøk AVANTOR AS’ hjemmeside.