Shipping/offshore

RASMUSSENGRUPPEN AS’ shippinginvesteringer skjer i hovedsak gjennom Dampskibsselskabet NORDEN A/S, hvor RASMUSSENGRUPPEN AS pr. 31.12.2016 eier ca. 11,5 % av aksjekapitalen.  Dampskibsselskabet NORDEN A/S er en fullintegrert, global operatør av bulk- og tankskip med hovedkontor i København og avdelingskontorer i en rekke land.

Ved siste årsskifte utgjorde Nordens totale flåte 236 skip, hvorav 199 tørrlastskip og 37 tankskip. Av disse var 17,5 tørrlastskip og 20 tankskip eiet av Norden.  Totalt sett var 66,5 skip innbefraktet for perioder av mer enn 13 måneders varighet, mens 132 skip var innbefraktet for kortere periode enn 13 måneder. Norden har i bestilling 10 skip (hvorav 2 enheter er solgt men ikke overlevert ved siste årsskifte) for eget eie, og har innbefraktet tilsammen 15 nybygg som har lengre befraktningsperioder enn 13 måneder.

Besøk Dampskibsselskabet NORDEN A/S’ hjemmeside.