Shearwater Geoservices Holding AS

Pr. 31.12.2019 eide RASMUSSENGRUPPEN AS 63,9% av aksjekapitalen i Shearwater Geoservices Holding AS (GC Rieber Shipping 19,6% og Schlumberger 15,0%).

Shearwater har hovedkontor i Bergen og er en integrert leverandør av marine geofysiske tjenester, hovedsakelig innsamling og prosessering av seismikkdata til olje-, gass- og multiklientselskaper over hele verden. I juni 2019 ble det annonsert en avtale mellom Shearwater, CGG SAS og Eidesvik Offshore ASA hvor Shearwater skulle overta 7 seismikkskip og nok streamerutstyr til å utruste 5 av disse skipene. I tillegg forpliktet CGG seg til å bruke minst 2 seismikkskip per år i 5 år i sin multiklient-operasjon. Avtalen ble gjennomført 8.1.2020 og eierandelen til RASMUSSENGRUPPEN ble ved gjennomføring redusert til 61,5% (GC Rieber Shipping ASA 18,9%, Schlumberger 14,4% og Eidesvik 3,8%). Shearwater eier i dag totalt 21 seismikkskip og er verdens klart største seismikkselskap målt i antall egeneide skip. Selskapet har også en prosesseringsavdeling i Tunbridge Wells, England og eier en egenutviklet streamerteknologi, samt fabrikk for produksjon av streamere i Penang, Malaysia.

Besøk Shearwater’s hjemmeside.