Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Pr. 31.12.2016 eide RASMUSSENGRUPPEN AS ca. 11,5% av aksjekapitalen i Dampskibsselskabet NORDEN A/S.  Selskapet er en fullintegrert, global operatør av bulk- og tankskip med hovedkontor i København og avdelingskontorer i en rekke land.

Ved siste årsskifte utgjorde Nordens totale flåte 236 skip, hvorav 199 tørrlastskip og 37 tankskip. Av disse var 17,5 tørrlastskip og 20 tankskip eid av Norden. Totalt sett var 66,5 skip innbefraktet for perioder av mer enn 13 måneders varighet, mens 132 skip var innbefraktet for kortere periode enn 13 måneder. Norden har i bestilling 10 skip (hvorav 2 enheter er solgt men ikke overlevert ved siste årsskifte) for eget eie, og har innbefraktet tilsammen 15 nybygg som har lengre befraktningsperioder enn 13 måneder.

 Besøk Norden’s hjemmeside.

 

Shearwater Geoservices Holding AS

Pr. 31.12.2016 eide RASMUSSENGRUPPEN AS 50% av aksjekapitalen i Shearwater Geoservices Holding AS (GC Rieber Shipping ASA eide de resterende 50%). Selskapet har hovedkontor i Bergen og er en integrert leverandør av marine geofysiske tjenester, hovedsakelig innsamling og prosessering av seismikkdata til olje-, gass- og multiklientselskaper over hele verden. Shearwater har en flåte bestående av 4 moderne seismikkskip og en prosesseringsavdeling i Tunbridge Wells, England.  

Besøk Shearwater’s hjemmeside.