Aksjeeiere i RASMUSSENGRUPPEN AS pr. 10.12.2021
  Antall
A-aksjer
Antall
B-, C- og D-aksjer
Andel av stemmer
(A-aksjer)
Andel av kapital (A-, B-, C- og D-aksjer)
Rasmussen, Dag 497 953 17 918 208 52,33 % 19,35 %
Rannfrid Rasmussen Investment AS 229 152 22 686 048 24,08 % 24,08 %
Einar Rasmussen Investment AS 169 344 16 765 056 17,80 % 17,80 %
Rasmussen, Rannfrid 30 912 3 060 288 3,25 % 3,25 %
Rasmussen, Maren K. Bonnevie 20 160 1 995 840 2,12 % 2,12 %
Dahl, Anne 1 344 133 056 0,14 % 0,14 %
Dahl, Per Otto Rasmussen 1 344 133 056 0,14 % 0,14 %
Rasmussen, Cathrine 992 15 789 312 0,10 % 16,59 %
Rasmussen, Carl Einar Bonnevie 161 7 861 392 0,02 % 8,26 %
Rasmussen, Julie K. Bonnevie 160 7 861 392 0,02 % 8,26 %
Rasmussen, Einar Johan 30 0
Sum 951 552 94 203 648 100,00 % 100,00 %