Skipsreder Einar N. Rasmussen malt av Gudmund Vigtel i 1957

I 1936 ble det første skipseiende selskapet i det som i dag utgjør Rasmussengruppen etablert av Einar N. Rasmussen. I perioden fra midten av 1900-tallet bygde Rasmussengruppen opp en betydelig virksomhet innen internasjonal skipsfart. I tillegg til å satse på konvensjonell tank- og bulkskipsfart, ble det etterhvert også satset på å utvikle nisjeprodukter som bøyelastere samt bolig- og serviceplattformer. Den tidligere virksomheten omfattet på sitt meste en avansert flåte på ca. 20 enheter.

Skipsreder Einar N. Rasmussen malt av Gudmund Vigtel i 1957

Einar N. og Einar J.
foran selskapets første skip
– Polykarp

I perioden 1997 til 2003 gjennomførte Rasmussengruppen en strategisk endringsprosess som ledet til at virksomheten hovedsakelig ble – og fortsatt er – rettet mot tre forretningsområder:

Finansielle investeringer

Eiendom

Offshore

Rasmussengruppens finansielle investeringer søkes foretatt i en diversifisert portefølje av selskaper som gir en attraktiv risk/reward, og investeringene vil kunne omfatte både børsnoterte og unoterte (herunder tidligfase) selskaper.

Eiendomsvirksomheten utøves i dag primært gjennom det heleide datterselskapet AVANTOR AS, som har utviklet og eier en betydelig eiendomsmasse i Nydalen i Oslo, i tillegg til å eie utviklingseiendommer i Nydalen, på Slemmestad og i Tønsberg.

Virksomheten innen offshore består av en majoritets-eierpost i Shearwater Geoservices Holding AS, som ble etablert i 2016. Shearwater er i dag verdens klart største skipseiende seismikkselskap.

Det er i Brekkestø Rasmussengruppen har sin vugge.

‘’Her blir veien til
mens vi går. Når vi ser
en interessant mulighet,
griper vi den’’

– Dag Rasmussen

Vertikal Nydalen
– et miljøprosjektet i samarbeid med Snøhetta og Skanska vil bli Nydalens mest spektakulære bygg

Les mer om Rasmussengruppens historie:

Les digitalt

Les digitalt