Styreleder

Svein Torgeir Sønning, født 1953. Svein har vært advokat/Partner i PwC fra 1988 til 2016, styreleder for Advokatfirmaet PwC og nasjonal leder for bransjeområdet shipping/offshore i PwC. Han har tidligere erfaring fra Finansdepartementets skattelovavdeling , Skatte-direktoratets skatteavdeling og skattejuridisk avdeling i Norges Industriforbund/ NHO. Han har betydelig erfaring innenfor nasjonal og internasjonal skatterett, norsk og internasjonal rederibeskatning, selskapsrett mm.

Styremedlem

Dag Rasmussen, født 1968 er styremedlem og administrerende direktør i selskapet. Dag er utdannet sivilingeniør innen skipsteknikk fra Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) og innehar en M.Sc. i Shipping Trade and Finance fra City University i London. Han var deretter ansatt i Kreditkassens shippingavdeling i London i to år.
Fra 1998 har han vært ansatt i RASMUSSENGRUPPEN AS og har vært selskapets administrerende direktør fra 2005. Han har vært styremedlem i RASMUSSENGRUPPEN AS siden 2000.

Styremedlem

Julie Kristine Bonnevie Rasmussen, født 1994. Julie er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU, og jobber nå i Oslo som software engineer i Remarkable. 

Styremedlem

Cathrine Rasmussen, født 1965. Har en Bachelor grad i Psykologi/Sosial økonomi ved Indiana University, USA fra 1990. Har siden viet livet til hestesporten og drevet stutteri i Danmark og Norge i 25 år. Samtidig har hun hatt en aktiv rytterkarriere og vært en del av Norges landslag i dressur de siste 12 år, med deltakelse i Nordisk, EM og VM.

Styremedlem

Per Otto Rasmussen Dahl, født 1971. Per Otto har cand. polit. grad fra Universitetet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap. Han er lektor ved Briskeby videregående skole. Han har tidligere hatt ulike stillinger innenfor undervisning, skoleledelse og prosjektutvikling.