Shearwater har den største
og mest moderne flåten av
seismikkskip

Shearwater har hovedkontor i Bergen og er en integrert leverandør av marine geofysiske tjenester, hovedsakelig innsamling og prosessering av seismikkdata til olje-, gass- og multiklientselskaper over hele verden.

Selskapet ble etablert av RASMUSSENGRUPPEN AS og GC Rieber Shipping ASA i 2016 med 4 seismikkskip inkludert streamerutstyr. Shearwater kjøpte i november 2018 Schlumbergers offshore-relaterte seismikkaktiviteter, inkludert 10 seismikkskip med tilhørende streamerutstyr og streamerteknologi. I januar 2020 kjøpte Shearwater 7 seismikkskip eid i fellesskap av CGG og Eidesvik gjennom selskapet Global Seismic Shipping AS og streamer-utstyr til å utruste 5 seismikkskip. I tillegg forpliktet CGG seg til å leie inn minst 2 seismikkskip per år i 5 år til sin multiklient-operasjon. I april 2021 kjøpte Shearwater 6 seismikkskip og streamerutstyr til å utruste 4 seismikkskip fra Tiger Moth AS. Skipene og streamerutstyret var tidligere eid av Polarcus.

Shearwater eide per 31.12.2021 totalt 26 seismikkskip og er verdens klart største seismikkselskap målt i antall egeneide skip. Selskapet har også en prosesseringsavdeling i England og eier en egenutviklet streamerteknologi, samt fabrikk for produksjon av streamere i Malaysia.

Per 31.12.2021 eide konsernet Rasmussengruppen 77,2% av aksjekapitalen i Shearwater Geoservices Holding AS (Schlumberger 12,9%, GC Rieber Shipping 8,4% ).

Bærekraft

Som eier av verdens største flåte av avanserte seismikkskip, anerkjenner Shearwater sitt ansvar for miljøet og jobber kontinuerlig med å minimalisere de negative effektene av virksomheten. Ambisjonene til selskapet går lenger enn å tilfredsstille regulatoriske krav og retningslinjer for bransjen.