Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer pr. 31.12.2021 var NOK 5.836 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

SELSKAP ANTALL AKSJER MARKEDSVERDI
NOK millioner
Nykode Therapeutics AS 34 030 750 2746
Oda Group Holding AS 95 359 1421
B2Holding ASA 51 373 266 538
Nekkar ASA 11 512 506 118
Ice Group AS 23 309 675 116
Onna Greens AS 4 000 000 100