Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer pr. 31.12.2022 var NOK 3.034 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

Selskap

Nykode Therapeutics AS

Oda Group Holding AS

B2Holding ASA

Equinor ASA

Antall aksjer

30 180 750

249 867 373

43 073 236

320 000

Markedsverdi NOK millioner

847

439

339

113