Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer pr. 31.12.2023 var NOK 2.984 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

Selskap

Nykode Therapeutics AS

B2 Impact ASA

Nekkar ASA

Equinor ASA

Zivid AS

Oda Group Holding AS

Antall aksjer

36 030 750

51 373 286

320 000

320 000

4 263 205

359 977 174

Markedsverdi NOK millioner

772

378

103

113

115

106