Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer pr. 31.12.2021 var NOK 5.836 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

Selskap

Nykode Therapeutics AS

Oda Group Holding AS

B2Holding ASA

Nekkar ASA

Ice Group AS

Onna Greens AS

Antall aksjer

34 030 750

95 359

51 373 266

11 512 506

23 309 675

4 000 000

Markedsverdi NOK millioner

2 746

1 421

538

118

116

100

Eies av Rannfrid Rasmussen – 100%