Eiendomsvirksomheten utøves gjennom RASMUSSENGRUPPEN AS sitt heleide datterselskap AVANTOR AS, som har betydelig erfaring med å utvikle, eie og drive kontor- og servicebygg, skoler og boliger. Avantor fokuserer spesielt på å videreutvikle Nydalen i Oslo som et levende bydelssenter med miljøvennlige løsninger.

Pr. 31.12.2021 eier Avantor ca. 250.000 m2 (BTA) utleieareal, og drifter ca. 330.000 m2. Utviklingsporteføljen inkluderer et regulert utviklingspotensial på ca. 60.000 m2 (BRA) i Nydalen. I tillegg kommer to utviklingstomter i Tønsberg, hvorav en er under utbygging til boliger og en er uregulert, samt en regulert tomt i Kristiansand.

Avantor har i 2021 ervervet 75 % av aksjene i Slemmestad Brygge AS (SB). SB eier betydelige arealer på Slemmestad i Asker kommune, hvor det er planlagt gjennomført en transformasjon fra industriområde til en attraktiv kystby i indre Oslofjord. Områdeplanen for Slemmestad åpner for utvikling av 1.300 leiligheter og 55.000 m2 næringsareal.

Besøk Avantor’s hjemmeside.