Eiendom for hodet og hjertet. En visjon om å bli landets ledende byutvikler.

Eiendomsvirksomheten utøves gjennom RASMUSSENGRUPPEN AS sitt heleide datterselskap AVANTOR AS og dets datterselskaper (heretter Avantor), som har betydelig erfaring med boligutvikling og utvikling, eierskap og drift av næringsbygg. Avantor har i en årrekke fokusert spesielt på å videreutvikle Nydalen i Oslo som et levende bydelssenter med miljøvennlige løsninger.

Pr. 31.12.2021 eier Avantor ca. 250.000 m2 (BTA) utleieareal, og drifter ca. 330.000 m2. Den ferdig utviklede eiendomsmassen er i hovedsak beliggende i Nydalen, Oslo. Utviklingsporteføljen inkluderer et regulert utviklingspotensial på ca. 60.000 m2 (BRA) i Nydalen. Avantor eier også 100 % av aksjene i Slemmestad Brygge AS (SB). SB eier betydelige arealer på Slemmestad i Asker kommune, hvor det er planlagt gjennomført en transformasjon fra industriområde til en attraktiv kystby i indre Oslofjord. Områdeplanen for Slemmestad åpner for utvikling av 1.300 leiligheter og 55.000 m2 næringsareal.

I tillegg kommer to utviklingstomter i Tønsberg, hvorav en er under utbygging til boliger og en er uregulert, samt en regulert tomt i Kristiansand.

Bærekraft

Satsingen på miljø har vært sentral helt siden Avantor startet utbyggingen av Nydalen tidlig på 90-tallet. Miljøfokuset er et løpende prosjekt med stadig høyere ambisjoner, som utgjør en sentral del av selskapets utvikling av eiendommer. Avantor var det første private eiendomsselskapet i Norge som ble miljøsertifisert etter ISO 14001, og selskapet er en sentral aktør i Grønn Byggallianse. I 2021 utarbeidet Avantor en ny miljøstrategi for 2021–2023. Her fokuserer selskapet på seks av FNs bærekraftmål som Avantor i størst mulig grad kan påvirke.