Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer

pr. 31.12.2017 var NOK 6.409 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

 

SELSKAP ANTALL AKSJER MARKEDSVERDI
NOK millioner
ICE Group AS (inkl. verdi av tegningsretter) 12 729 681 1 272
B2Holding ASA 46 406 586 969
Borr Drilling Limited 17 700 012 612
AutoZone Inc. 69 800 407
Ross Stores Inc. 545 000 358
Kolonial.no AS 49 549 342
Dollar General Corp 320 000 244
International Business Machines Corporation (IBM) 165 000 207
CVS Health Corp 347 000 206
Nordic Aquafarms AS 4 951 175 123