Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer

pr. 31.12.2018 var NOK 4.550 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

 

SELSKAP ANTALL AKSJER MARKEDSVERDI
NOK millioner

ICE Group ASA 

12 729 681

636

B2Holding ASA

46 406 586

570

Kolonial.no AS (inkl. verdi av konverteringsretter) 

49 549

406

Nordic Aquafarms AS

8 802 754

264

Net1 International Holdings AS  

36 763 904

183

Vaccibody AS 

3 295 000

131