Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer

pr. 31.12.2017 var NOK 6.409 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

 

AKSJER OG ANDELER ANTALL AKSJER BALANSEFØRT VERDI
Beløp i millioner NOK

ICE Group AS (inkl. verdi av tegningsretter)

12 729 681 1 272
B2Holding ASA 46 406 586 969

Borr Drilling Limited

17 700 012

612

AutoZone Inc.

69 800

407

Ross Stores Inc.

545 000

358

Kolonial.no AS

49 549 342
Dollar General Corp 320 000 244

International Business Machines Corporation (IBM)

165 000

207

CVS Health Corp

347 000

206

Nordic Aquafarms AS

4 951 175

123