Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer

pr. 31.12.2019 var NOK 3.666 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

 

SELSKAP ANTALL AKSJER MARKEDSVERDI
NOK millioner

B2Holding ASA

49 123 236

483

ICE Group ASA

22 329 681

438

Kolonial.no AS (inkl. verdi av konverteringsretter)

49 549

407

Nordic Aquafarms AS

10 091 049

302

Vaccibody AS

2 790 000

251

Volkswagen AG

70 000

121