Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer
pr. 31.12.2016 var NOK 4.171 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

 

AKSJER OG ANDELER ANTALL AKSJER BALANSEFØRT VERDI
Beløp i millioner NOK
AINMT AS 12 572 096 1 005
B2Holding ASA 46 406 586 710
AutoZone Inc. 43 550 296
Comcast Corporation 488 700 290
CVS Health Corp. 387 000 263
International Business Machines Corporation (IBM) 165 000 236
Dollar General Corp 340 000 217
Kolonial.no AS 24 958 150