Historien til RASMUSSENGRUPPEN AS begynner i 1936. Da ble det første selskapet i gruppen etablert av daværende skipsreder Einar Rasmussen. I perioden etter andre verdenskrig bygde gruppen opp en betydelig virksomhet innen internasjonal skipsfart. I tillegg til å satse på konvensjonell tank- og bulkskipsfart, ble det etterhvert også satset på å utvikle nisjeprodukter som bøyelastere samt bolig- og serviceplattformer. Virksomheten omfattet på sitt meste en avansert flåte på ca. 20 enheter.

I perioden 1997 til 2003 gjennomførte gruppen en strategisk endringsprosess der virksomheten hovedsakelig ble rettet mot tre forretningsområder: finansielle investeringer, eiendom og internasjonal skipsfart.

Eiendom drives i dag gjennom det heleide datterselskapet AVANTOR AS. Virksomheten innen shipping/offshore er konsentrert om strategisk eierposisjon i Shearwater Geoservices Holding AS. Gruppens finansielle investeringer søkes konsentrert i kvalitetsselskaper med tilfredsstillende inntjening og moderat gjeldsgrad.

Her kan du lese bøkene: