Markedsverdien av RASMUSSENGRUPPEN AS (inkl. heleide datterselskap) sine finansielle aksjeinvesteringer pr. 31.12.2020 var NOK 6.688 millioner. Av dette hadde følgende enkeltposter en markedsverdi på over NOK 100 millioner.

SELSKAP ANTALL AKSJER MARKEDSVERDI
NOK millioner
Vaccibody AS 33 807 500 2 535
Oda Norway AS (inkl. verdi av konverteringsretter) 76 242 994
B2Holding ASA 51 873 266

376

ICE Group ASA 23 309 675

371

Airbus SE 368 000 345
Nordic Aquafarms Group AS 11 129 311 333
Volkswagen AG 198 000 315
Sysco Corporation 280 000 177

Compass Group Plc

1 045 000

165

Huddly AS

652 500

150

Booking Holdings Inc

6 000 114