Eiendomsvirksomheten utøves gjennom RASMUSSENGRUPPEN AS sitt heleide datterselskap AVANTOR AS, som har betydelig erfaring med å utvikle, eie og drive kontor- og servicebygg, skoler og boliger. Avantor fokuserer spesielt på å videreutvikle Nydalen i Oslo som et levende bydelssenter med miljøvennlige løsninger.

Pr. 31.12.2019 eier Avantor ca. 240.000 m2 (BTA) utleieareal, og drifter ca. 320.000 m2. Utviklingsporteføljen inkluderer et regulert utviklingspotensial på ca. 80.000m2 (BRA) i Nydalen. I tillegg kommer to utviklingstomter i Tønsberg, hvorav en er under utbygging til boliger og en er uregulert, samt en regulert tomt i Kristiansand.

Besøk Avantor’s hjemmeside.