Eiendomsvirksomheten foregår i hovedsak gjennom RASMUSSENGRUPPEN AS sitt heleide datterselskap AVANTOR AS, som har bred erfaring med å utvikle, eie og drive kontor- og servicebygg, skoler og boliger.  Avantor satser spesielt på å utvikle Nydalen i Oslo til et levende bydelssenter med miljøvennlige løsninger.

Pr. 31.12.2017 eier Avantor ca. 256.000 m2 (BTA) utleieareal, og drifter ca. 310.000 m2. Utviklingsporteføljen inkluderer et regulert utviklingspotensial på ca. 80.000m2 (BRA) i Nydalen. I tillegg kommer to utviklingstomter i Tønsberg, hvorav en er under utbygging og en er uregulert.

Besøk Avantor’s hjemmeside.