Styret

Svein SønningStyreleder
Svein Torgeir Sønning,
født 1953, styreleder. Svein Torgeir Sønning har vært advokat/Partner i PwC fra 1988 til 2016, styreleder for Advokatfirmaet PwC og nasjonal leder for bransjeområdet shipping i PwC. Han har tidligere erfaring fra Finansdepartementets skattelovavdeling , Skattedirektoratets skatteavdeling og skattejuridisk avdeling i Norges Industriforbund/ NHO. Han har betydelig erfaring innenfor nasjonal og internasjonal skatterett, norsk og internasjonal rederibeskatning,  selskapsrett mm.
Styremedlem
Per Otto Rasmussen Dahl
, født 1971, styremedlem. Per Otto Rasmussen Dahl har cand. polit. grad fra Universitetet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap. Han er lektor ved Briskeby videregående skole as. Han har tidligere hatt ulike stillinger innenfor undervisning, skoleledelse og prosjektutvikling.
Styremedlem
Dag Rasmussen
, født 1968, styremedlem og administrerende direktør i selskapet. Dag Rasmussen er utdannet sivilingeniør innen skipsteknikk fra NTH og innehar en M.Sc. i Shipping Trade and Finance fra City University i London. Han var deretter ansatt i Kreditkassens shippingavdeling i London i to år. Fra 1998 har han vært ansatt i RASMUSSENGRUPPEN AS og har vært selskapets administrerende direktør fra 2005. Han har vært styremedlem i RASMUSSENGRUPPEN AS siden 2000.
carl-einarStyremedlem
Carl Einar Bonnevie Rasmussen, 
født 1993, styremedlem. Studerer Marin Teknikk ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), tidligere NTH.