Styreleder

Svein Torgeir Sønning, født 1953. Svein har vært advokat/Partner i PwC fra 1988 til 2016, styreleder for Advokatfirmaet PwC og nasjonal leder for bransjeområdet shipping/offshore i PwC. Han har tidligere erfaring fra Finansdepartementets skattelovavdeling , Skattedirektoratets skatteavdeling og skattejuridisk avdeling i Norges Industriforbund/ NHO. Han har betydelig erfaring innenfor nasjonal og internasjonal skatterett, norsk og internasjonal rederibeskatning, selskapsrett mm.

Styremedlem

Dag Rasmussen, født 1968 er styremedlem og administrerende direktør i selskapet. Dag er utdannet sivilingeniør innen skipsteknikk fra Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) og innehar en M.Sc. i Shipping Trade and Finance fra City University i London. Han var deretter ansatt i Kreditkassens shippingavdeling i London i to år. Fra 1998 har han vært ansatt i RASMUSSENGRUPPEN AS og har vært selskapets administrerende direktør fra 2005. Han har vært styremedlem i RASMUSSENGRUPPEN AS siden 2000.

Styremedlem

Julie Kristine Bonnevie Rasmussen, født 1994. Julie er utdannet sivilingeniør innen kjemi og bioteknologi ved NTNU.

Styremedlem
Per Otto Rasmussen Dahl, født 1971. Per Otto har cand. polit. grad fra Universitetet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap. Han er lektor ved Briskeby videregående skole. Han har tidligere hatt ulike stillinger innenfor undervisning, skoleledelse og prosjektutvikling.