Skipsreder Einar Rasmussen senior malt av Gudmund Vigtel i 1957

I 1936 ble det første skipseiende selskapet i gruppen etablert av Einar Rasmussen senior. I perioden fra midten av 1900-tallet bygde gruppen opp en betydelig virksomhet innen internasjonal skipsfart. I tillegg til å satse på konvensjonell tank- og bulkskipsfart, ble det etterhvert også satset på å utvikle nisjeprodukter som bøyelastere samt bolig- og serviceplattformer. Virksomheten omfattet på sitt meste en avansert flåte på ca. 20 enheter.

Skipsreder Einar Rasmussen senior malt av Gudmund Vigtel i 1957

Einar senior og Einar Rasmussen
foran selskapets første skip
– Polykarp

I perioden 1997 til 2003 gjennomførte gruppen en strategisk endringsprosess der virksomheten hovedsakelig ble rettet mot tre forretningsområder:

Finansielle investeringer

Eiendom

Shipping/offshore

Gruppens finansielle investeringer søkes foretatt i likvide kvalitetsselskaper med tilfredsstillende inntjening og moderat gjeldsgrad, forutsatt akseptabel prising. Eiendomsvirksomheten utøves i dag gjennom det heleide datterselskapet Avantor AS.

Virksomheten innen offshore består av en eierposisjon i Shearwater Geoservices Holding AS.

Gruppen jobber aktivt med miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold (ESG). Gjennom styrerepresentasjon påvirker RASMUSSENGRUPPEN AS hel- eller deleide selskaper i deres arbeid med dette utvidede bærekraftbegrepet, og vi legger bærekraftperspektiver til grunn for nye investeringer.

Det er i Brekkestø Rasmussengruppen har sin vugge.

‘’Her blir veien til
mens vi går. Når vi ser
en interessant mulighet,
griper vi den’’

– Dag Rasmussen

Vertikal Nydalen
– et miljøprosjektet i samarbeid med Snøhetta og Skanska vil bli Nydalens mest spektakulære bygg

Les mer om Rasmussengruppens historie:

Les digitalt

Les digitalt