Finansielle investeringer

Rasmussen, Dag

Rannfrid Rasmussen Investment AS

Eies av Rannfrid Rasmussen – 100%

Einar Rasmussen Investment AS

Rasmussen, Rannfrid

Rasmussen, Maren K. Bonnevie

Dahl, Anne

Dahl, Per Otto Rasmussen

Rasmussen, Cathrine

Rasmussen, Carl Einar Bonnevie

Rasmussen, Julie K. Bonnevie

Rasmussen, Einar Johan

Sum

Antall A-aksjer

497 953

229 152

169 344

30 912

20 160

1 344

1 344

992

161

160

30

951 552

Antall B-, C- og D-aksjer

17 918 208

22 686 048

16 765 056

1 995 840

133 056

133 056

15 789 312

7 861 392

7 861 392

0

94 203 648

94 203 648

Andel av stemmer
(A-aksjer)

52,33 %

24,08 %

17,80 %

3,25 %

2,12 %

0,14 %

0,14 %

0,10 %

0,02 %

0,02 %

100,00 %

Andel av kapital
(A-, B-, C- og D-aksjer)

19,35 %

24,08 %

17,80 %

3,25 %

2,12 %

0,14 %

0,14 %

16,59 %

8,26 %

8,26 %

100,00 %